Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023

Ngày 16/11, tại điểm cầu Hưng Yên, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023. Đây là sự kiện quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, với sự tham gia của các đại biểu đến từ các tổ chức chính trị - xã hội. Hội nghị tập trung vào việc thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công tác kiểm tra, giám sát Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII. Cùng tìm hiểu chi tiết về sự kiện này trong bài viết dưới đây.

Thông tin về Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023

Tổng quan về sự kiện quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Ngày 16/11, tại điểm cầu Hưng Yên, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023. Đây là sự kiện quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, với sự tham gia của các đại biểu đến từ các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị tập trung vào việc thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công tác kiểm tra, giám sát Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII. Cùng tìm hiểu chi tiết về sự kiện này trong bài viết dưới đây.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tầm quan trọng và mục tiêu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện. Đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là cơ hội để đánh giá, xác định hướng đi mới, đề ra các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn tới.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Những kết quả nổi bật và phương hướng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đã đạt được những kết quả nổi bật. Các hoạt động này đã góp phần tích cực, có tác dụng răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa rất hiệu quả đối với các vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phương hướng tuyên truyền và vai trò của Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện. Đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.

Về công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị tập trung tuyên truyền những nội dung đã được thông tin tại hội nghị. Tuyên truyền nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam, đóng góp của công đoàn vào sự phát triển và đổi mới của đất nước.

Tình hình kinh tế - xã hội và sự kiện quốc tế

Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội và sự kiện quốc tế

Trong thời gian tới, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ sẽ được tập trung.

Tuyên truyền nhằm đẩy mạnh thông tin về những sự kiện quan trọng, những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn